19.04.2017 Sağlık-Sen Sendikası

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2017/1

19.04.2017 / 11.00-12.00 saatleri arasında

Rektörlük Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2017 yılı Nisan ayı toplantısına ait bilgiler ve gündem maddeleri aşağıdadır. 19.04.2017

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu : 03

2-Kurum Kodu             : 10

3-Kurum Adı                : Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                    b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

      c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye-

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)        : Memur Sen Konfederasyonu Sağlık-Sen Sendikası Isparta                                                                          Şubesi

2-Sendika Kodu                                   : 3250 – ( Tlf:0 538 276 11 11 )

3-Sendika Temsilcileri                          a) Erdal DEMİRALAY - Kurul Başkan Vekili

  b) Zekiye UZUN Üye

  c) Berkan AKBABA – Üye

 

 

 

 

GÜNDEM :

1-Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi gündem maddesi görüşüldü.

Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan, Sendika Temsilcilerinin Sağlık - Sen Sendikası Isparta Şubesinin 03.04.2017 tarihli ve 32-KS-014/18 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Şube Başkanı Erdal DEMİRALAY, işyeri temsilcisi Zekiye UZUN ve Berkan AKBABA’dan oluştuğu görüldü. Yetki Belgesi ibraz edildi.

 

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Erdal DEMİRALAY tespit edildi.

 

3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

 

4- 2017 yılında Personele ödenecek banka promosyonları konulu gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Üniversite yönetiminin bankalara teklif götürme, fiyat araştırmasının usule aykırı olacağı kurum temsilcileri tarafından dile getirilmiş, Sendikalar marifetiyle ön araştırmanın yapılması ve bankalara teklif sunulmasının uygun olacağı yönünde karar alındı.

 

5- Performans ödemelerinin sürekli hale getirilmesi konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Konunun Üniversitemiz Genel Sekreteri tarafından Hastane yönetimine iletilmesi kararı alındı.

 

6- Sportif faaliyetlerden Tıp Fakültesi çalışanlarının faydalandırılması konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Konunun Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilmesine karar verildi.

 

7- Kreş ve gündüz bakım evi konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Konu görüşüldü, gerekli girişimlerde bulunulması karara bağlandı.

 

9- Her çalışanın, hizmet kolu ile ilgili sendikaya üye olmasının sağlanması konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde konu ile ilgili düzenleme yapılacağı duyumu alınmış olduğundan görüşmeler sonrası alınacak karara göre işlem yapılması yönünde karar alındı.

 

10- Sendika temsilcilerinin sendikal faaliyetlerinin engellenmesi konulu gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Hiçbir sendika temsilcisinin sendikal faaliyetlerinin yasalar gereği engellenemeyeceği dile getirilerek bu konu ile ilgili Hastane Başhekimliği ve Başmüdürlüğüne yazılı olarak uyarıda bulunulması karara bağlandı.

 

10- Karşılıklı teşekkür ve başarı dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

Prof.Dr. Sedat AKTAN                                                                  Erdal DEMİRALAY

    Rektör Yardımcısı                                                              Kurum İdari Kurul Başkan Vekili

(Kurum İdari Kurulu Başkanı)

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN                                                      Zekiye UZUN

            Genel Sekreter V                                                            (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

     (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

            Ferhat DALDAL                                                                   Berkan AKBABA

       Personel Daire Başkanı                                                      (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

  (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ                                              

               Raportör                                                                

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 02/05/2017
Okunma Sayısı: 1706