26.04.2016 Eğitim-Bir-Sendikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2016/1

26.04.2016 / 10.00-11.00 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2016 yılı Nisan ayı toplantısına ait bilgiler ve gündem maddeleri aşağıdadır. 26.04.2016

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu: 02

2-Kurum Kodu……… : 07

3-Kurum Adı…………: Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                    b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

                                    c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye

 

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)    :Memur-Sen/Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Isparta Şb.

2-Sendika Kodu                                : 3100 – ( Tlf:0 246 223 71 16 )

3-Sendika Temsilcileri                       :a) Okutman Abdülkadir BULGURCU-Kurul Başkan Vekili

                                                            b) Ali İhsan UĞUZ-Üye

                                                            c) Zeki ÇALIŞKAN -Üye

GÜNDEM :

1-      Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi.

 

2-      Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti.

 

3-      Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi.

 

4-      Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üniversite personelinin tamamına muayenede öncelik verilmesi üyelerimizin ve personelimizin öncelikli taleplerindendir. Örneğin Akdeniz Üniversitesinde tüm polikliniklerde “Üniversitemiz personeli önceliklidir” diye bir yazı asılı olup gerekli hizmet sunulmaktadır.

 

5-      Bir önceki Kurum İdari Kurulunda da gündeme getirilen, Üniversitemiz çalışanlarına Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Öğretim Üyesi özel muayene ücretlerinde nitelikli (% 40-50) indirim yapılması,

 

6-      Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin atanmasında kriterler konulması, kadroların ilan edilerek şartları uyan personelin liyakat esasına göre atanması, görevde yükseltme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an evvel yapılması, memur kadrosunda bulunan personellerin bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna aktarılması, aidiyetin ve motivasyonun artması adına önemli bir adım olacaktır.

 

7-      ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarında akademik kariyeri yüksek olan öğretim elemanlarına birden fazla görev verildiği halde, halen e-posta ile görev verileceği sürekli olarak belirtilmesine rağmen görev talebinde bulunan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve idari personele görev verilmemektedir.  Bu hususta daha adilane bir görevlendirme yapılabilirse personelin aidiyet ve güven duygusunun artırılmasında önemli olacaktır.

 

8-      Vefat eden öğrencilerimizin, personelin ve yakınlarının cenazelerinin bilhassa şehirlerarası nakillerinde problemler yaşanmaktadır. Üniversitemize ait çok işlevli bir hasta nakil aracının aynı zamanda cenaze nakil aracı olarak düzenlenmesi,  mağduriyet yaşanmaması ve son görev  adına önemli görmekteyiz.

 

9-      Kurum personeli için memnuniyet anketi düzenlenmesi, verilerin Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesi.

 

10-  TSK'da Uzman Çavuş olarak görev yapıp da, Üniversitemizde göreve başlayan memurların derece/kademeleri belli bir sene bekletilmekte ve bu nedenle ilgili memurlarda maddi hak kayıpları ortaya çıkmaktadır. Kurumumuzda bu durumda olan memurların hakkında Devlet Personel Daire Başkanlığına görüş sorularak durumlarının bir sonuca bağlanması.

 

11-  Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanarak personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulması.

 

12-  Sınava giren öğrenci sayıları belli olduğu için maaş servisi sınav ücretlerini buna göre ödeyerek kırtasiyeyi önleyebilir.

 

13-  Daha önceki Kurum idari kurullarında mutabık kalınan hususlarda devlette devamlılık esası gereği uygulamaya geçilmesi.

 

 

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2016/1

26.04.2016 / 10.00-11.00 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2016 yılı Nisan ayı toplantısı gündemi gereği alınan kararlar aşağıdadır. 26.04.2016

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu: 02

2-Kurum Kodu……… : 07

3-Kurum Adı…………: Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                      b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

                                      c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)    :Memur-Sen/Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Isparta Şb.

2-Sendika Kodu                                : 3100 – ( Tlf:0 246 223 71 16 )

3-Sendika Temsilcileri                       :a) Okutman Abdülkadir BULGURCU-Kurul Başkan Vekili

                                                            b) Ali İhsan UĞUZ-Üye

                                                            c) Zeki ÇALIŞKAN –Üye

 

GÜNDEM GEREĞİ ALINAN KARARLAR:

1-      Kurul üyelerinin tanışması yapıldı.Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan, Sendika Temsilcilerinin Memur-Sen/Eğitim-Bir Sen Sendikasının 2 No’lu Isparta Şubesinin 07.04.2016 tarihli ve 02/616/EBS/20 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Şube Başkanı Okutman Abdülkadir BULGURCU, Şube Sekreteri Ali İhsan UĞUZ ve Şube Mali Sekreteri Zeki ÇALIŞKAN’dan oluştuğu görüldü. Yetki Belgesi ibraz edildi.

 

2-      Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Okutman Abdülkadir BULGURCU tespit edildi.

 

3-      Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

 

4-      Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üniversite personelinin tamamına muayenede öncelik verilmesi talebi ile ilgili olarak, yazı asılmasından ziyade akademik personele olduğu gibi idari personele de öncelik sağlayabilecek bir uygulamanın yapılabilirliği ile ilgili araştırma yapılacağı kurum temsilcileri tarafından ifade edildi.

 

5-      Bir önceki Kurum İdari Kurulunda da gündeme getirilen, Üniversitemiz çalışanlarına Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Öğretim Üyesi özel muayene ücretlerinde nitelikli (% 40-50) indirim yapılması konusunun, Hastanemizin içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda muhal göründüğü kurum temsilcileri tarafından ifade edilmiştir. Bazı öğretim üyelerinin cüzi rakamlarla veya ücretsiz muayene yapmasının fedakârlıklarıyla ilgili olduğu, cüzi rakamlarla muayene yapılmasının arzu edilen bir durum olduğu fakat talimat ile fedakârlık yaptırılamayacağı ifade edildi.

 

6-      Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreterleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin atanmasında kriterler  konulması, kadroların ilan edilerek şartları uyan personelin liyakat esasına göre atanması, görevde yükseltme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an evvel yapılması, memur kadrosunda bulunan personelin bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna aktarılması talep edilmiş olup,  Üniversite yönetimimizin atamalar konusunda liyakat esaslarını uygulamada gereken hassasiyeti gösterdiği kurum temsilcileri tarafından beyan edildi. Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Bilgisayar İşletmeni kadrosuna durumu uygun olanların atamalarının kadro kapasitesi ölçüsünde yapıldığı ve gerekenin de ilerleyen dönemlerde yapılacağı ifade edildi.

 

7-       ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarında akademik kariyeri yüksek olan öğretim elemanlarına birden fazla görev verildiği halde, halen e-posta ile görev verileceği belirtilen ve görev talebinde bulunan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve idari personele görev verilmediği beyan edilmiştir. Gözetmen, Salon Başkanlığı gibi görevlerin Anadolu Üniversitesi ve ÖSYM  sisteminden otomatik olarak verildiği, diğer görevler de ise sınav koordinatörlüğü tarafından personelin aldığı tüm görevler dikkate alınarak  dağıtım yapıldığı kurum temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

 

8-      Vefat eden öğrencilerimizin, personelin ve yakınlarının cenazelerinin bilhassa şehirlerarası nakillerinde problemler yaşanması nedeniyle Üniversitemize ait çok işlevli bir hasta nakil aracının aynı zamanda cenaze nakil aracı olarak düzenlenmesi konusunun daha önceki gündem maddelerinde de yer alması nedeniyle gerekli araştırma yapıldığı, mevzuatta bu tür bir uygulamaya yer verilmemesi nedeniyle bütçe açısından herhangi bir ödeme kalemi bulunmadığı ve talebin karşılanamayacağı ifade edilmiştir. Mağduriyet yaşanmaması için gerekenin yönetimimiz tarafından yapılmakta olduğu ve mevzuata uyması kaydıyla yapılmaya da devam edileceği kurum temsilcileri tarafından belirtilmiştir.

 

9-      Kurum personeli için memnuniyet anketi düzenlenmesi, verilerin Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesi konulu gündem maddesi ile ilgili olarak Kalite Yönetmeliği gereği yapılması mecburi olduğu ve yapılmaya başlandığı, en yakın tarihte bitmiş anket sonuçlarının yayınlanacağı kurum temsilcileri tarafından ifade edildi.

 

10-   TSK'da Uzman Çavuş olarak görev yapıp da, Üniversitemizde göreve başlayan memurların derece/kademeleri belli bir sene bekletilmekte ve bu nedenle ilgili memurlarda maddi hak kayıpları ortaya çıktığı, Üniversitemizde bu durumda olan memurlar hakkında Devlet Personel Daire Başkanlığına görüş sorularak durumlarının bir sonuca bağlanması talep edilmiştir. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından konu ile ilgili 29.06.2011 tarihinde Devlet Personel Başkanlığından görüş sorulduğu ve Devlet Personel Başkanlığının 13.07.2011 tarih 14434 sayılı görüşü doğrultusunda işlem yapıldığı ifade edilmiştir.

 

11-  Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında, mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulması konusunda dilekçe ile başvurulması durumunda kanunlar çerçevesinde gerekli inceleme yapılarak kolaylık sağlanacağı kurum temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

 

12-  Sınav ücretlerinin ödenmesinde kırtasiye israfının önlenmesine yönelik bir uygulama yapılması sendika temsilcileri tarafından önerilmiş olup kurum temsilcileri de bu görüşü desteklediklerini ve israfı en azami seviyeye indirmek için gerekenin yapıldığını ifade etmişlerdir.

13-  Daha önceki Kurum İdari Kurul Toplantısı Gündem maddeleri değerlendirilmiştir.

-Akademik personel atamalarında sıralama gözetilmesi sendika temsilcileri tarafından talep edilmiş, yönetimimizin bu konuya dikkat ettiği kurum temsilcilerimiz tarafından beyan edilmiştir.

-Batı Yerleşkesi öğrenci yemekhanesinde yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağı kurum temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

 

14-  Üniversite Yönetiminin çalışmaları takdir edilerek çizgisini bozmadan çalışmaların devam etmesi temennileri ile toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Sedat AKTAN                                                       Okutman Abdülkadir BULGURCU

    Rektör Yardımcısı                                                               Kurum İdari Kurul Başkan Vekili

(Kurum İdari Kurulu Başkanı)

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN                                                    Ali İhsan UĞUZ

            Genel Sekreter V                                                           (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

     (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

            Ferhat DALDAL                                                                  Zeki ÇALIŞKAN

       Personel Daire Başkanı                                                      (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

  (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ

               Raportör

Yayın Tarihi: 18/11/2016
Okunma Sayısı: 2054