26.10.2016 Eğitim-Bir-Sendikası

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2016/2

26.10.2016 / 10.00-10.40 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2016 yılı Ekim ayı toplantısına katılan taraflara ait bilgiler, gündem ve alınan kararlar aşağıdadır. Bu kararların personele duyurulması ve uygulanması konusunda Birim Amirlerinin ayrıca yazılı veya sözlü bir talimata gerek kalmaksızın gereken titizliği göstermeleri rica olunur 26.10.2016

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu: 02

2-Kurum Kodu……… : 07

3-Kurum Adı…………: Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:   a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                      b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

                                      c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye

 

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)    : Memur Sen Konfederasyonu Eğitim Bir Sen Sendikası   

  Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Isparta Şubesi

2-Sendika Kodu                                : 3100 – ( Tlf:0 246 223 71 16 )

3-Sendika Temsilcileri                       :a) Okutman Abdülkadir BULGURCU-Kurul Başkan Vekili

                                                            b) Ali İhsan UĞUZ-Üye

                                                            c) Zeki ÇALIŞKAN –Üye

 

GÜNDEM ve ALINAN KARARLAR:

 

1-Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi gündem maddesi

   görüşüldü.

 

1-                  Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan, Sendika Temsilcilerinin Eğitim-Bir Sen Sendikasının 2 No’lu Isparta Şubesinin 19.10.2016 tarihli ve 02/616/EBS/43 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Şube Başkanı Okutman Abdülkadir BULGURCU, Şube Sekreteri Ali İhsan UĞUZ ve Şube Mali Sekreteri Zeki ÇALIŞKAN’dan oluştuğu görüldü. Yetki Belgesi ibraz edildi.

 

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti gündem maddesi görüşüldü.

 

 

2-      Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Okutman Abdülkadir BULGURCU

tespit edildi.

 

3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi gündem maddesi görüşüldü.

 

3-  Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

 

 

 

 

4-Kurul Toplantısına Hastane Yönetiminden katılımın sağlanması talebi görüşüldü.

 

4-Toplantıya Araştırma Uygulama Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR’un katılımının

     sağlandığı görüldü.

 

5-Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üniversite personelinin tamamına muayenede öncelik verilmesi talebi görüşüldü.

 

5- 2016 yılı Nisan ayı toplantısında da yer alan gündem maddesi ile ilgili Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR hastanede online randevulu çalışma düzenine geçildiğini ve sistemin düzenli çalışmasının sağlandığını iletti. Bu sistem sayesinde gerek personel gerekse vatandaşın mağduriyet yaşamadan tedavilerini yaptırabileceğini iletti. Hastanemizde randevulu sistem uygulamasına geçiş yapıldığına dair Kurumsal İletişim Merkezi aracılığıyla da personele duyuru yapılacağı bildirildi.

 

6-Bir önceki Kurum İdari Kurulunda da gündeme getirilen, Üniversitemiz çalışanlarına Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki öğretim üyesi özel muayene ücretlerinde (personelimizin aidiyet duygusunu pekiştireceği kanaati ile) nitelikli (% 40-50) indirim yapılması talebi görüşüldü.

 

6- 2016 yılı Nisan ayı toplantısında da yer alan gündem maddesi ile ilgili Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR, bazı öğretim üyelerinin kendi inisiyatifi ile ücretsiz muayene yaptığını iletti ve kurum temsilcileri tarafından öğretim üyelerinin ücret uygulamalarına ait listelerin hastane yönetimi tarafından sendika temsilcilerine verilmesi talimatı verilmiştir.

 

7-Vefat eden öğrencilerimizin, personelin ve yakınlarının cenazelerinin bilhassa şehirlerarası nakillerinde problem yaşandığı, bunun için Üniversitemize ait çok işlevli bir hasta nakil aracının aynı zamanda cenaze nakil aracı olarak düzenlenmesi talebi görüşüldü.

 

 

7- Vefat eden öğrencilerimizin, personelin ve yakınlarının cenazelerinin bilhassa şehirlerarası nakillerinde problemler yaşanması nedeniyle Üniversitemize ait çok işlevli bir hasta nakil aracının aynı zamanda cenaze nakil aracı olarak düzenlenmesi konusunun daha önceki gündem maddelerinde de yer alması nedeniyle gerekli araştırma yapıldığı, mevzuatta bu tür bir uygulamaya yer verilmemesi nedeniyle bütçe açısından herhangi bir ödeme kalemi bulunmadığı ve talebin karşılanamayacağı ifade edilmişti. Kamuda tasarruf tedbirlerinin arttırılması sonrasında da bunun imkansızlaştığı tekrar dile getirildi. Konuyu sendika temsilcileri 2017-2018 bütçe görüşmelerinde görüşülmek üzere genel merkeze taşıyacağını iletti.

 

 

8-Kurum personeli için memnuniyet anketi düzenlenmesi ve sonuçlarının Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesi talebi görüşüldü.

 

8- Hastanemiz bünyesinde hasta memnuniyeti açısından hasta bazında sürekli anket çalışmaları yapılmakta olduğu Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından iletildi. Personel bazında anket çalışması yapılması konusunda Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile görüşme yapılması kurum temsilcileri tarafından karar alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2017 yılında yapılacak olan banka promosyon ihalesi için şimdiden altyapı hazırlıklarının başlatılması talebi görüşüldü.

 

9- İhale şartnamesinde personel lehine en iyi teklifi sunan banka ile anlaşmaya gidileceği kurum temsilcileri tarafından iletilmiştir. Sendika temsilcileri bir önceki kurul tarafından hazırlanan banka promosyon sözleşme protokolü şartları çerçevesinde anlaşma yapılmasını talep etti.

 

10- Devlette devamlılık esası gereği önceki kurum idari kurul toplantılarında mutabık kalınıp da hayata geçirilemeyen hususların imkânlar ölçüsünce sonuçlandırılması talebi görüşüldü.

 

10- Kanunların izin verdiği ölçüde gerekenin yapılacağı kurum temsilcileri tarafından

iletildi.

 

11-Dilek ve temenniler.

 

11- Karşılıklı teşekkür ve başarı dilekleriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr. Sedat AKTAN                                                       Okutman Abdülkadir BULGURCU

    Rektör Yardımcısı                                                               Kurum İdari Kurul Başkan Vekili

(Kurum İdari Kurulu Başkanı)

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN                                                    Ali İhsan UĞUZ

            Genel Sekreter V                                                           (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

     (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

            Ferhat DALDAL                                                                  Zeki ÇALIŞKAN

       Personel Daire Başkanı                                                      (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

  (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ

               Raportör

 

Yayın Tarihi: 18/11/2016
Okunma Sayısı: 1798