26.10.2016_Sağlık Sen Kurum İdari Kurul Kararı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2016/2

26.10.2016 / 11.00-12.00 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2016 yılı Ekim ayı toplantısına ait bilgiler ve gündem maddeleri aşağıdadır. 26.10.2016

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu            : 03

2-Kurum Kodu                       : 10

3-Kurum Adı              : Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                         b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

 c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye-

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)     : Memur Sen Konfederasyonu Sağlık-Sen Sendikası Isparta Şubesi

2-Sendika Kodu                                 : 3250 – ( Tlf:0 538 276 11 11 )

3-Sendika Temsilcileri                        a) Erdal DEMİRALAY - Kurul Başkan Vekili

b) Zekiye UZUN Üye

c) Murat İKİZ – Üye

 

GÜNDEM ve ALINAN KARARLAR:

 

1-Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi gündem maddesi

   görüşüldü.

 

1- Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan, Sendika Temsilcilerinin Sağlık - Sen Sendikası Isparta Şubesinin 10.10.2016 tarihli ve 32-KS-014/23 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Şube Başkanı Erdal DEMİRALAY, şube mevzuat sekreteri Murat İKİZ, işyeri temsilcisi Zekiye UZUN ve Berkan AKBABA’dan oluştuğu görüldü. Yetki Belgesi ibraz edildi.

 

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti gündem maddesi görüşüldü.

 

2- Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Erdal DEMİRALAY tespit edildi.

 

3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi gündem maddesi görüşüldü.

 

3- Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

 

4-Kurul Toplantısına Hastane Yönetiminden katılımın sağlanması talebi görüşüldü.

 

4-Toplantıya Araştırma Uygulama Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR’un katılımının

sağlandığı görüldü.

 

 

 

 

 

 

 

5- Kurul Toplantısına Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden katılımın sağlanması talebi görüşüldü.

 

            5- Toplantıya Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına Uzman Ahmet Tayfur KÜÇÜKTIĞLI’nın

katılımının sağlandığı görüldü.

 

6- Döner sermaye dağılımı talebi görüşüldü.

           

6- Sendika temsilcileri döner sermaye dağılımında adaletsiz davranıldığını ifade etti ve   düzenleme yapılmasını talep etti. Bu sıkıntıların yönetmelikten kaynaklandığını ifade eden Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına katılan Uzman Ahmet Tayfur KÜÇÜKTIĞLI, 2017 yılının ocak ayı itibariyle global bütçeye geçileceğini, bütçenin durumuna göre döner sermaye ödemelerinde yükselmeler olabileceği konusunda bilgilendirme yapmışlardır. Ek ödemelerin döner sermayeden çıkarılması ile ilgili çalışma yapılması ve yetkili mercilerle görüşülmesi konusunda kurum temsilcilerinin sendika temsilcilerinden talebi olmuştur.

 

7- Çalışanların çocukları için kreş talebi görüşüldü.

 

7- Sendika temsilcileri Üniversitemiz kreşinin personel için yetersiz olduğunu yeni bir kreş yapılması veya mevcut kreşin kapasitesinin arttırılmasını talep etmiştir. Yeni bir bina yapılmasından ziyade mevcut kreşe ek bina yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmüş olup bütçe olmaması nedeniyle yakın bir zamanda bu konunun hayata geçirilmesinin zor olduğu kurum temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

 

8- Bisiklet yolu talebi görüşüldü.

 

8- Sendika temsilcileri bisiklet yolu yapılmasını talep etmiştir Bisiklet yolu yapılmasına dair ihale yapıldığı, 2017 yılı sonlarında hayata geçeceği kurum temsilcileri tarafından iletilmiş olup bisikletlerin hazır olduğu bildirilmiştir. Sağlıklı yaşamı desteklemek adına Üniversitemize bisiklet hediye eden Sağlık Bakanlığımıza teşekkür edildi.

 

9- Mesai saatleri konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili talep görüşüldü

 

9- Hastane personelinin 24 saat esasına göre çalıştıkları, serviste çalışan personelin ara vermeden çalıştığı, polikliniklerde ara verildiği, sendika temsilcileri tarafından bildirilmiştir. Hastane Başmüdürü Mehmet ;UYGUR servis personelinin kesintisiz çalışmasından dolayı erken çıktığını, poliklinik çalışanlarının doktorlara bağlı olarak ara vermek zorunda olduklarından yarım saat geç çıktıklarını doğrulamış olup uygulamanın bu şekilde devam etmesinde fayda olacağını dile getirmiştir. Kurul tarafındanda uygun görülmüştür.

 

10- Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları talebi görüşüldü.

 

10- Sendika temsilcileri tarafından Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavlarının ne zaman yapılacağı sorulmuştur. Bu konu ile ilgili çalışmaların başlatıldığı ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte beklemeye alındığı kurum temsilcileri tarafından bildirilmiştir.

 

11 Üniversitemizde yapılan sınavlara personelden de gözetmen görevlendirilmesi talebi görüşüldü.

           

11- ÖSYM ve AÖF sınavlarında gözetmenlik görevi sadece akademik personele verilmektedir ve görev ataması otomatik yapılmaktadır.

 

 

 

 

EK GÜNDEM :Hastane personelinin yemek kalitesini düşük bulduğu ve  iyileştirme yapılması talebi görüşüldü

 

Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR: Hastanede görev yapan tüm personelin (öğretim üyeleri de dahil) aynı yemeği yediğini iletti. Üniversite bünyesinde Hastanede kaliteli yemek çıktığı söylemleri ile hastane dışı personelin de çok ilgi gösterdiğinin altını çizdi. Yapılan araştırmada şimdiye kadar yemek kalitesiyle ilgili bir şikayet alınmadığını, sadece yemeklerin soğuduğu yönünde şikayetler olduğunu, bununla ilgili gerekli iyileştirmenin yapılacağını iletti.

 

12- Dilek ve temenniler.

12- Üniversitemizin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki duruşu ve haksız yere görevinden uzaklaştırılan personelin hakkının korunması yolunda yaptığı,

 çalışmalar sendika temsilcileri tarafından taktir edilmiş olup karşılıklı teşekkür ve başarı dilekleriyle toplantıya son verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr. Sedat AKTAN                                                                Erdal DEMİRALAY

    Rektör Yardımcısı                                                               Kurum İdari Kurul Başkan Vekili

(Kurum İdari Kurulu Başkanı)

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN                                                        Murat İKİZ

            Genel Sekreter V                                                           (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

     (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

            Ferhat DALDAL                                                                  Zekiye UZUN

       Personel Daire Başkanı                                                      (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

  (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ                                             

               Raportör                                                                

 

Yayın Tarihi: 18/11/2016
Okunma Sayısı: 1989