ÜYELER

 

Adı Soyadı Görevi e-posta Telefon

1. Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

- Rektör Yardımcısı

- İşveren Vekili

- Kurul Başkanı

muratdulupcu@sdu.edu.tr 0246 211 10 18
2. Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin AYDIN

- Genel Sekreter V.

- İşveren Vekili

- Kurul Üyesi

vahdettinaydin@sdu.edu.tr 0246 211 82 26
3. Ferhat DALDAL

- Personel Dairesi Başkanı

- İşveren Vekili

- Kurul Üyesi

ferhatdaldal@sdu.edu.tr 0246 211 10 46
4. Bahriye YILDIZ Raportör

bahriyeyildiz@sdu.edu.tr

0246 211 16 96
5. Öğr. Gör. Abdülkadir BULGURCU

- SDÜ Rektörlük

- Eğitim Bir Sen Şube Başkanı

- Kurul Başkanı

abdulkadirbulgurcu@sdu.edu.tr

0535 221 75 21

6. Zeki Çalışkan

- SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi

- Eğitim Bir Sen Temsilcisi

- Kurul Üyesi

zekicaliskan@sdu.edu.tr

0530 441 72 32

7. Ali İhsan UĞUZ

- SDÜ İlahiyat Fakültesi

- Eğitim Bir Sen Temsilcisi

- Kurul Üyesi

ihsanuguz@sdu.edu.tr

0246 211 35 01

8. Mevlüt ÇIRAK

-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

-Eğitim Bir Sen Temsilcisi

- Kurul Üyesi

mevlutcirak@isparta.edu.tr

0536 634 86 71

8. Erdal DEMİRALAY

- Sağlık Sen Şube Başkanı

- Kurul Başkanı
erdaldemiralay32@icloud.com

0538 276 11 11

9. Ramazan ÖZDEMİR

- Sağlık Sen Şube Başkan Vekili

- Kurul Üyesi

ramo32ozdemir@hotmail.com

0505 572 05 40

10. Berkan AKBABA

- SDÜ Arş.Uyg.Hastanesi Başhekimliği

- Sağlık Sen Temsilcisi

- Kurul Üyesi

berkanakbaba@sdu.edu.tr

0506 947 44 58

 

 

 

Yayın Tarihi: 04/09/2020
Okunma Sayısı: 2659