19.04.2017 Eğitim-Bir-Sen Sendikası

 

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2017/1

19.04.2017 / 10.00-11.00 saatleri arasında

Rektörlük Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2017 yılı Nisan ayı toplantısına ait bilgiler ve gündem maddeleri aşağıdadır. 19.04.2017

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu:  02

2-Kurum Kodu……… : 07

3-Kurum Adı…………: Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:   a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                         b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

                                         c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye

 

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)   : Memur Sen Konfederasyonu Eğitim Bir Sen Sendikası   

  Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Isparta Şubesi

2-Sendika Kodu                                 : 3100 – ( Tlf:0 246 223 71 16 )

3-Sendika Temsilcileri                      :a) Okutman Abdülkadir BULGURCU-Kurul Başkan Vekili

                                                            b) Ali İhsan UĞUZ-Üye

                                                            c) Zeki ÇALIŞKAN –Üye

 

GÜNDEM :

1- Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi gündem maddesi görüşüldü.

Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan, Sendika Temsilcilerinin Eğitim-Bir Sen Sendikasının 2 No’lu Isparta Şubesinin 05.04.2017 tarihli ve 02/616/EBS/18 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Şube Başkanı Okutman Abdülkadir BULGURCU, Şube Sekreteri Ali İhsan UĞUZ ve Şube Mali Sekreteri Zeki ÇALIŞKAN’dan oluştuğu görüldü. Yetki Belgesi ibraz edildi.

 

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Okutman Abdülkadir BULGURCU tespit edildi.

 

3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi gündem maddesi görüşüldü.

     Karar: Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

 

4- Üniversitemizde unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının ne zaman yapılacağına dair belirsizliğin giderilmesi ve mümkün olduğunca erken sınav tarihi belirlenmesi konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Çalışmaların devam ettiği ve en kısa sürede tamamlanmasının arzu edildiği Kurum temsilcileri tarafından iletildi.

5- Kurumumuzda şoför olarak görev yapan personelin, gün içerisinde il dışına göreve çıkmaları nedeniyle kullanamadıkları yemek haklarını bir başka gün kullanabilmeleri konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Konunun Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit YAVUZ’a iletilerek suistimale meydan vermeyecek şekilde düzenleme yapılması kararı alındı. Konuya ek olarak sendika temsilcileri tarafından yemek kart satışlarının Salı günü de yapılması talep edildi. Kurum Temsilcileri elden yemek kartı satışı yerine otomatik ödeme sistemine yönlendirmenin arttırılmasıyla yaşanan sıkıntıların azalacağını iletti. Yemek kartı satışlarının otomatik ödeme sistemi üzerinden yapıldığının e-posta yoluyla belli dönemlerde Kurumsal İletişim Merkezi tarafından duyurulması kararını aldı.

 

6- Batı Yerleşkesinde bulunan otobüs durağının bu haliyle kullanışlı olmadığı, Doğu Yerleşkesindeki gibi daha modern ve kullanışlı bir otobüs durağının yapılması gündem maddesi görüşüldü.

 

Karar: Doğu yerleşkesinde yer alan kapalı otobüs duraklarının Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından yaptırıldığı, Batı Yerleşkesinde aynı şekilde kapalı otobüs durağı yapılmasının mevcut otopark alanının kaybına neden olacağı Kurum temsilcileri tarafından belirtilmiştir. Halk Otobüsleri Kooperatifine Sendika tarafından talepte bulunması ile uygun proje olması durumunda Batı yerleşkesine de kapalı otobüs durağı yapılması için destek olunacağı kurum temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

 

7- Üniversitemiz Batı Yerleşkesinde bulunan caminin yapımına başlanması için konunun ilgilileriyle temasa geçilerek hep bir elden sonuca ulaşılması konulu gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Sendika temsilcileri tarafından yeni cami yapımına başlanması şartıyla bağışta bulunacak kişiler olduğunun bildirilmesi üzerine, Sendikanın Cami Yaptırma Derneğine müracatta bulunması ile mevcut caminin yıkılıp yaptırılması yerine, Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün karşısında bulunan otopark alanının cami yapımı için tahsis edilebileceği Kurum temsilcileri tarafından iletilmiş ve gerekli çalışmanın başlatılması yönünde karar alınmıştır.

 

8- Üniversite personelimizin ve öğrencilerin halk otobüslerinde tıka basa doldurularak ayakta yolculuk yapmaya mahkum edilmeleri şikayet konusudur. İsteyen herkesin oturarak gidebileceği taksi dolmuş vb. bir ulaşım aracının alternatif olarak hizmete girmesi konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Bu konu ile ilgili zaman zaman Belediye ile görüşülerek çözüm getirilmeye çalışıldığı, öğrenci konseyinin de bu konuda çabaları olduğu dile getirildi. Sendikanın desteği ile Belediye ve Halk Otobüsleri Kooperatifine uyarılar yapılması yönünde karar alındı.

 

9- 2017 yılında yapılacak olan promosyon banka ihalesi altyapı hazırlık çalışmalarına mümkün olduğunca erken başlanması, ihalenin başarıyla sonuçlanması ve ihale sonunda hazirun önünde imzalanması konulu gündem maddesi görüşüldü.

Karar: Üniversite yönetiminin bankalara teklif götürme, fiyat araştırmasının usule aykırı olacağı kurum temsilcileri tarafından dile getirilmiş, Sendikalar marifetiyle ön araştırmanın yapılması ve bankalara teklif sunulmasının uygun olacağı yönünde karar alındı.

 

10- Üniversite Yerleşkesinde bulunan yön ve fakülte levhalarının birimlere göre güncellenmesi konulu gündem maddesi görüşüldü.

            Karar: Bu konu ile ilgili çalışmalar yapıldığı ve bitmek üzere olduğu kurum temsilcileri tarafından bildirildi.

 

 

 

11- Üniversitemiz Yerleşkesinde bulunan başı boş köpekler öğrenci ve personel için tehlike arz etmektedir. Bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını konusunun görüşülmesi.

            Karar: Köpeklerin önceki dönem toplatıldığı, şikayetler üzerine toplamanın durdurulduğu ifade edilmiş olup, Üniversitemiz bünyesinde Veterinerlik Fakültesi bulunmadığından hayvan barınağı oluşturulmasının mümkün olmadığı kurum temsilcileri tarafından bildirilmiştir.

 

12- Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde muayene, MR, röntgen, ultrason vb. işlemlerde Üniversitemiz personeline öncelik verilmesi konusunda gerekli düzenlemenin yapılması konusunun görüşülmesi.

            Karar: Konunun hastane yönetimine iletilmesi ve online Randevu sisteminin kullanımına teşvik yapılması amacıyla belli aralıklarla Kurumsal İletişim Merkezi aracılığıyla duyuru yapılmasına karar verildi.

 

13- Daha önceki Kurum İdari Kurullarında mutabık kalınan hususlar görüşüldü, karşılıklı teşekkür ve başarı dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Sedat AKTAN                                                         Okutman Abdülkadir BULGURCU

    Rektör Yardımcısı                                                              Kurum İdari Kurul Başkan Vekili

(Kurum İdari Kurulu Başkanı)

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN                                                      Ali İhsan UĞUZ

            Genel Sekreter V                                                            (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

     (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

            Ferhat DALDAL                                                                   Zeki ÇALIŞKAN

       Personel Daire Başkanı                                                      (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

  (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ

               Raportör

Yayın Tarihi: 02/05/2017
Okunma Sayısı: 2199