21.10.2015 Eğitim-Bir-Sendikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

     2015/2

21.10.2015 / 09.30-10.40 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılanma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2015 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar almıştır. 21.10.2015

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu: 02

2-Kurum Kodu……… : 07

3-Kurum Adı…………: Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                    b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

                                    c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye

 

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)     :Memur-Sen/Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Isparta Şb.

2-Sendika Kodu                                 : 3100 – ( Tlf:0 246 223 71 16 )

3-Sendika Temsilcileri                        :a) Okutman Abdülkadir BULGURCU-Kurul Başkan Vekili

                                                            b) Zeki ÇALIŞKAN (Musa UYSAL yerine) -Üye

                                                            c) Kemal KORKMAZ -Üye

GÜNDEM :

1- Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi.

2- Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti.

3- Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi.

4- Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üniversite personelinin tamamına muayenede öncelik verilmesi üyelerimizin ve personelimizin öncelikli taleplerindendir.  Örneğin Akdeniz Üniversitesinde tüm polikliniklerde “Üniversitemiz personeli önceliklidir” diye bir yazı asılı olup gerekli hizmet sunulmaktadır.

5- Üniversitemiz çalışanlarına Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Öğretim Üyesi özel muayene ücretlerinde nitelikli (% 40-50) indirim yapılması,

6- Daha önceki kurum idari kurullarında da belirtildiği üzere Üniversitemizde çalışan gerek akademik, gerekse idari personele sağlıklı çalışma şartlarının oluşturulması yönünde mutabık kalınmasına rağmen hala bir çok birimde öğretim elemanları bir odada iki kişiden fazla kalmakta, bazı birimlerde idari personel de 30-40 metre kare odalarda en az dört –beş kişi bulunmaktadır. Üst seviyede performans-motivasyon için çalışma ortamının önemli olduğu gerçeğinden hareketle bu yönde yapılacak planlama önem arz etmektedir.

7- Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin atanmasında kriterler konulması, kadroların ilan edilerek şartları uyan personelin liyakat esasına göre atanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an evvel yapılması, memur kadrosunda bulunan personellerin bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna aktarılması, aidiyetin ve motivasyonun artması adına önemli bir adım olacaktır.

8- ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi’nin sınavlarında akademik kariyeri yüksek olan öğretim elemanlarına birden fazla görev verildiği halde, halen e-posta ile görev verileceği sürekli olarak belirtilmesine rağmen görev talebinde bulunan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve idari personele görev verilmemektedir.  Bu hususta daha adilane bir görevlendirme yapılabilirse personelin aidiyet ve güven duygusunun artırılmasında önemli olacaktır.

9- Daha önceki kurum idari kurullarında da gündeme getirilenÜniversitemiz personeli ve öğrencilerinin şehir-üniversite arası ulaşım sıkıntısının Isparta Özel Halk Otobüs İşletmeleri ile çözüm için gerekli girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir.

10- Üniversitemizde bulunan otoparkların daha verimli kullanılması için çizgilerin yenilenmesi mümkünse bu parkların üzerinin kapatılması,

11- Vefat eden öğrenci ve personelin ve yakınlarının cenazelerinin bilhassa şehirlerarası nakillerinde problemler yaşanmaktadır. Üniversitemize ait bir cenaze nakil aracının olması, bu acılı günlerinde mağduriyeti önleme ve son görev olarak önemli görmekteyiz.

12- Batı Yerleşkesi Camisinin yaz döneminde yıkılarak yenisinin yapılacağı ilan edilmesine rağmen, herhangi bir gelişme olmamıştır. Öğrenci kapasitesinin artması ve mevcut caminin ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle söz konusu çalışmanın hızlandırılması önem arz etmektedir.

13- Ertokuş Bey derslikleri Çünür-Ertokuş Bey derslikleri arası öğrencilerin geldikleri güzergâh vb. yerlere güvenlik kameralarının kurulması ehemmiyet arz etmektedir.

14- Daha önceki Kurum idari kurullarında mutabık kalınan hususlarda -devlette devamlılık esası gereği-uygulamaya geçilmesi,

15- Kurum personeli için memnuniyet anketi düzenlenmesi, memnuniyet oranının Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesi.

16 Dilek, temenni ve kapanış.

 

GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR

 

1- Kurul üyelerinin tanışması yapıldı.Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan ve Sendika Temsilcilerinin Memur-Sen/Eğitim-Bir Sen Sendikasının 2 No’lu Isparta Şubesinin 16.10.2015 tarihli ve 02/616/EBS/51 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Okutman Abdülkadir BULGURCU, Musa UYSALyerine Zeki ÇALIŞKAN ve Kemal KORKMAZ’dan oluştuğu görüldü (Yetki Belgesi İbraz Edildi.). Gündemin maddelerine geçildi.

2- Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Okutman Abdülkadir BULGURCU tespit edildi.

3- Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

4- Sendika Temsilcileri tarafından Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üniversite personelinin tamamına muayenede öncelik verilmesi konusunda yapılan talebe karşılık Kurum Temsilcileri kamuoyu tarafından yanlış yoruma mahal vermeyecek şekilde düzenleme yapılması için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

5- Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki Öğretim Üyesi özel muayene ücretlerinde Üniversitemiz çalışanlarına nitelikli (% 40-50) indirim yapılması konusunda Hastane Yönetimi ile konuşularak kanunların uygun gördüğü şekilde gerekenin yapılmasının sağlanacağı Kurum temsilcileri tarafından ifade edildi

6- Üniversitemizde çalışan akademik ve  idari personelin sağlıklı çalışma şartlarının oluşturulması yönünde otomasyon çalışmaları yapılmakta olduğu belirtilerek bunun neticesinde çalışma alanlarının fiziki şartlarında iyileşme kaydedileceği ifade edildi.

7- Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürlerinin atanmasında kriterler konulması, kadroların ilan edilerek şartları uyan personelin liyakat esasına göre atanması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bir an evvel yapılması, memur kadrosunda bulunan personellerin bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna aktarılması konusunda yapılan talebe karşılık Yönetiminde aynı fikirde olduğu beyan edilerek 2016 yılı içinde yapılması planlandığı Kurum temsilcileri tarafından ifade edildi.

8- ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi’nin sınavlarında akademik kariyeri yüksek olan öğretim elemanlarına birden fazla görev verildiği halde, halen e-posta ile görev verileceği sürekli belirtilmesine rağmen görev talebinde bulunan öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve idari personele görev verilmemekte olduğu Sendika Temsilcileri tarafından belirtilmiş olup bu konuda ilgili Koordinatörlüklerde değişiklikler, düzenlemeler yapıldığı, çalışma esasına ve  performansa göre sınavlarda görev dağılımı yapılabilmesi için çalışmalar yapıldığı Kurum Temsilcileri tarafından beyan edildi.

9- Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin şehir-üniversite arası ulaşım sıkıntısının giderilmesi için Isparta Özel Halk Otobüs İşletmeleri ile irtibata geçilerek çözüm sağlanması için girişimlerde bulunulmasına karar verildi.

10- Üniversitemizde bulunan otoparklarda çizgilerin daha sık yenilenmesi ve hızlı büyüyen ağaçlar ile ağaçlandırma yapılarak araç park alanlarının gölgelendirilmesi yönünde gerekli çalışmaların başlatılacağı Kurum Temsilcileri tarafından beyan edildi.

11- Vefat eden öğrenci ve personel ile yakınlarının cenazelerinin nakilleri konusunda Üniversite yönetimin gerekli desteği sağladığı ifade edilmiş olup idarecilerin de bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanarak cenaze nakil aracı satın alınması yerine hizmet alımı yöntemi ile mağduriyetin ortadan kaldırılacağı ifade edildi.

12- Batı Yerleşkesi Camisinin yaz döneminde yıkılarak yenisinin yapılacağı ilan edilmesine rağmen, herhangi bir gelişme olmadığı yönündeki gündem maddesi ile ilgili olarak İşi yapanın Cami Yaptırma Derneği olduğu, konu ile ilgili  Üniversitemize herhangi bir resmi beyan olmadığı ancak iletişime geçilerek gereğinin en sağlıklı şekilde yerine getirilmesi sağlanacağı ifade edildi.

13- Emniyet Müdürlüğü ile görüşülerek Üniversitemize ileri teknolojiye sahip Mobese sistemi yerleştirilmesi için ihale sürecinin başlatıldığı Kurum Temsilcileri tarafından beyan edilmiş olup gerekli düzenlemenin en kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

14- Daha önceki Kurum idari kurullarında mutabık kalınan hususların olabilirliğine göre gerekenin yapılacağı ifade edildi. Yemekhaneden faydalanmak adına haftalık ve günlük kart yükleme açısından kolaylık sağlayan Online Ödeme Sisteminin (OÖS) henüz çok bilinmemesi nedeniyle KİMER tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılması sağlanacak.

15- Kurum personeli için ve Yönetici personel için memnuniyet anketi düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

GÜNDEM DIŞI KONULAR

1-      Personel eş ve çocuklarının Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin yemekhanesinden faydalanamaması Sendika Temsilcileri tarafından dile getirildi ve Kurum temsilcileri tarafından konu ile ilgili düzenleme yapılacağı ifade edildi.

2-      Üniversitemiz birimlerinin yıllık izinlerin ve görevlendirmelerin takibi açısından verimli çalışan bir bilgisayar programına ihtiyaç duyulduğu konusu gündeme getirilmiş olup bu konuda sıkıntının giderilmesi için yeni personel programı üzerinde çalışma yapıldığı Kurum Temsilcileri tarafından beyan edildi.

 

16- Sendika Temsilcileri tarafından Üniversitemiz Batı Yerleşkesinde yer alan yemekhanenin genişletilmesi başta olmak üzere yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler için teşekkür edildi. Kurum Temsilcilerince de teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

 

 

TOPLANTIYA KATILANLARIN İMZASI

 

Kamu İşveren Temsilcileri

Sendika Temsilcileri

Adı ve Soyadı

İmzası

Adı ve  Soyadı                              

İmzası

Prof.Dr. Sedat AKTAN

    Rektör Yardımcısı

 

 

 

Okutman Abdülkadir BULGURCU

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN

            Genel Sekreter V

 

 

Zeki ÇALIŞKAN

 

 

 

            Ferhat DALDAL

       Personel Daire Başkanı

 

 

Kemal KORKMAZ

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ

Raportör

 

 

 

Yayın Tarihi: 18/11/2016
Okunma Sayısı: 1687