21.10.2015 Türk Sağlık Sendikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

     2015/2

21.10.2015 / 11.00-12.15 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılanma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2015 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki kararlar almıştır.

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu            : 03

2-Kurum Kodu                       : 10

3-Kurum Adı              : Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

                                    b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

                                    c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye-

 

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)     : Türkiye Kamu-Sen/Türk Sağlık-Sen Isparta Şubesi

2-Sendika Kodu                                 : 2150 – ( Tlf:0 246 232 53 29 )

3-Sendika Temsilcileri                        a) Hayati YILDIZ - Kurul Başkan Vekili

                                                           b) Özlem ÇAPKUNOĞLU - Üye

                                                           c) Osman YILMAZÇELİK - Üye

 

GÜNDEM :

1-Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi.

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti.

3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi.

4-Kurul Toplantısına Hastane Yönetiminden ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden katılımın sağlanması.

5-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı konusunun görüşülmesi.

6-Döner sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan döner Sermaye payları dağıtım ve özellik farkları konusunun  ( Endoskopi, Kan alma ve Enfeksiyon) görüşülmesi.

7-Personelin poliklinik hizmetlerinde  öncelik hakkının görüşülmesi.

8-Hizmet satın alması üzerinden çalıştırılan sağlık personelleri konusunun görüşülmesi.

9-Hemşire ve sağlık personelleri servis odaları konusunun görüşülmesi.

10-Hemşire ve sağlık personellerinin rotasyon konusunun görüşülmesi.

11-Personelin fikirlerinin dikkate alınacağı personel Memnuniyeti, Kurum karnesi düzenlenerek  çalışan anketi hazırlanması ( Çalışma şartları, Yemek, çalışan memnuniyeti, idareci tavır ve davranışı, çalışanlar arasında uyum , klinik ve servis sorunları gibi) konularının görüşülmesi.

12-Personelin faydalanabileceği kreş konusunun görüşülmesi.

13-Dilek ve Temenniler.

 

 

GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR

1- Kurul üyelerinin tanışması yapıldı.Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN Kurul Başkanı, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire başkanı Ferhat DALDAL’dan ve Sendika Temsilcilerinin de Türkiye Kamu-Sen Türk Sağlık-Sen Sendikasının Isparta Şubesinin 15.10.2015.tarih ve 151 sayılı yazısı ile yetkilendirilen temsilcilerin Hayati YILDIZ, Özlem ÇAPKUNOĞLU ve Osman YILMAZÇELİK’ den oluştuğu görüldü (Yetki Belgesi İbraz Edildi.). Gündemin maddelerine geçildi.

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Hayati YILDIZ tespit edildi.

3- Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

4-Toplantıya Araştırma Uygulama Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Mustafa GÜMÜŞ’ün katılımı sağlandı.

5-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması talebi ile ilgili olarak 2016 yılı içinde yapılması planlandığı Kurum temsilcileri tarafından ifade edildi.

6- Döner sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan Döner Sermaye Paylarının  farklılığının, konu ile ilgili yönetmelikten kaynaklandığı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından ifade edildi. Kurul Temsilcileri tarafından Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR’a  verilen talimat ile gerekli düzenleme yapılıp yapılamayacağı konusunda Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinden görüş alınacak.

7- Personele poliklinik hizmetlerinde öncelik sağlanması konusunda Sağlık Bakanlığının Genelgesi gereği resmi bir düzenleme yapılamadığı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından ifade edilmiş olup Kurum Temsilcileri tarafından söz konusu genelgeye aykırı uygulama yapmanın sıkıntı oluşturacağı ifade edildi.

8- Hizmet satın alması üzerinden çalıştırılan sağlık personelinin  ihale sözleşmesi gereği haftalık 45 saatten fazla çalıştırılamaması nedeniyle yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile çalışma yapılarak düzenleme yapılması sağlanacağı Kurum Temsilcileri tarafından ifade edildi.

9- Hemşire ve sağlık personeli odalarının birçoğunda fiziki şartların uygun hale getirildiği Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından beyan edilmiş olup sıkıntılı olan yerlerin tespit edilerek düzenleme yapılacağı  ifade edildi.

10- Hemşire ve sağlık personelinin rotasyonu konulu gündem maddesi değerlendirilmiş olup hastane genelinde tam bir rotasyona gidilmesinin işleyişte aksamalara neden olacağı kanaatine varıldı. Sağlık personelinin ihtisaslaştığı alanda çalışması uygun görülmekte olup ihtiyaç ve kalitenin iyileştirilmesi adına gerekenin yapılacağı ifade edildi..

11- Personelin fikirlerinin dikkate alınacağı çalışan anketi hazırlanması konusunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan ERDEM ile bir çalışma yapılması Kurum Temsilcileri tarafından önerildi.

12- Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde 24 saat hizmet verebilecek bir Kreş açılabilmesi konusunda Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer SAMSUNLU’nun araştırma yapması Kurum Temsilcileri tarafından uygun görüldü.

13- Hastane acil servisine gelen hastaların araç park yeri sorununa dair gündem dışı konu ile ilgili olarak acil servis önünde uzun süre araç park etmesinin sıkıntı yarattığı fakat durumun hassasiyetine göre kolaylık sağlanması konusunda gerekenin yapılacağı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından ifade edildi.

 Üniversitemizde yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler için Sendika Temsilcileri tarafından teşekkür edildi. Kurum Temsilcilerince de teşekkür edilerek toplantıya son verildi.

TOPLANTIYA KATILANLARIN İMZASI

Kamu İşveren Temsilcileri

Sendika Temsilcileri

Adı ve Soyadı

İmzası

Adı ve  Soyadı

İmzası

Prof.Dr. Sedat AKTAN

    Rektör Yardımcısı

 

 

 

Hayati YILDIZ

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN

            Genel Sekreter V

 

 

 

Özlem ÇAPKUNOĞLU

 

 

 

 

            Ferhat DALDAL

       Personel Daire Başkanı

 

Osman YILMAZÇELİK

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ

Raportör

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 18/11/2016
Okunma Sayısı: 1794