26.04.2016 Türk Sağlık Sendikası

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2016/1

26.04.2016 / 11.00-12.00 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2016 yılı Nisan ayı toplantısına ait bilgiler ve gündem maddeleri aşağıdadır. 26.04.2016

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu            : 03

2-Kurum Kodu                       : 10

3-Kurum Adı              : Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye-

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)     : Türkiye Kamu-Sen/Türk Sağlık-Sen Isparta Şubesi

2-Sendika Kodu                                 : 2150 – ( Tlf:0 246 232 53 29 )

3-Sendika Temsilcileri                        a) Hayati YILDIZ - Kurul Başkan Vekili

b) Özlem ÇAPKUNOĞLU - Üye

c) Ali ÖZKAN - Üye

GÜNDEM :

1-Kurul üyelerinin tanışması ve yetki belgelerinin ibraz edilmesi.

 

2-Kurum İdari Kurul Başkan Vekilinin sendikaca tespiti.

 

3-Kurum İdari Kurul üyelerince Raportör görevlendirilmesi.

 

4-Kurul Toplantısına Hastane Yönetiminden  katılımın sağlanması.

 

5- Bundan önceki Kurum idare kurul toplantı konularının görüşülmesi.

 

6- Uzaktan Eğitim lisans tamamlama ve yüksek lisans eğitimi programı açılması  Konusunun görüşülmesi.

 

7- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihi konusunun ve kapsamının (Hizmetli,Memur, Hemşire, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Laborant, Teknikerlik gibi) konuların görüşülmesi.

 

8- Fakültelerde ve Hastane personellerine engelli insanlara nasıl davranılacağı konusunda eğitim verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

9- Personelin faydalanabileceği kesintisiz 24 saat hizmet verecek Hastane  içerisinde (0-3 Yaş arası)  kreş açılması konusunun görüşülmesi.

 

10 Çalışanlar arasında memnuniyet anketi hazırlanması , Çalışanların moral ve motivasyonunu  konusunun görüşülmesi.

 

11- Personel yetersizliğinden dolayı Hemşirelerin ve Sağlık personellerinin kendi görevlerinin dışında çalıştırılmaması konusunun görüşülmesi.

 

12- Çalışanlar üzerinde uygulanmak istenen  baskı ve mobing konusunun görüşülmesi.

 

13- Dilek ve temenniler.

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR

 

Toplantı No

Toplantı Tarihi / Saati

Toplantı Yeri

2016/1

26.04.2016 / 10.00-11.00 saatleri arasında

Rektörlük İhale Toplantı Salonu

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2016 yılı Nisan ayı toplantısı gündemi gereği alınan kararlar aşağıdadır. 26.04.2016

 

KURUM BİLGİLERİ  :

1-Kurum Hizmet Kolu            : 03

2-Kurum Kodu                       : 10

3-Kurum Adı              : Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri:  a) Prof. Dr. Sedat AKTAN Rektör Yardımcısı -Kurul Başkanı

 b) Yrd. Doç. Dr Vahdettin AYDIN  Genel Sekreter V. -Üye

 c) Ferhat DALDAL  Personel Daire Başkanı-Üye-

SENDİKA BİLGİLERİ :

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)     : Türkiye Kamu-Sen/Türk Sağlık-Sen Isparta Şubesi

2-Sendika Kodu                                 : 2150 – ( Tlf:0 246 232 53 29 )

3-Sendika Temsilcileri                        a) Hayati YILDIZ - Kurul Başkan Vekili

b) Özlem ÇAPKUNOĞLU - Üye

c) Ali ÖZKAN - Üye

 

 

GÜNDEM GEREĞİ ALINAN KARARLAR:

1-      Kurul üyelerinin tanışması yapıldı.Yapılan tanışmada, İşveren Temsilcilerinin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat AKTAN (Kurul Başkanı), Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN ile Personel Daire Başkanı Ferhat DALDAL’dan ve Sendika Temsilcilerinin Türkiye Kamu-Sen Türk Sağlık-Sen Sendikasının Isparta Şubesinin 15.10.2015.tarih ve 151 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Şube Başkanı Hayati YILDIZ, Özlem ÇAPKUNOĞLU’dan oluştuğu görüldü. Ali ÖZKAN toplantıya katılamadı. Yetki Belgesi ibraz edildi.

2-      Kurum İdari Kurul Başkan Vekili olarak Sendikaca Hayati YILDIZ tespit edildi.

3-      Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ Raportör olarak görevlendirildi.

4-      Toplantıya Araştırma Uygulama Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR’un katılımı sağlandı.

5-      2015-Ekim ayı Kurum İdari Kurul Toplantısında alınan kararlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

2015-Ekim ayı 5’inci madde:Görevde Yükselme ve Unvan Değişikli Sınavı ile ilgili çalışmaların personelin imkanı dahilinde 2016-Mayıs ayı sonrası başlatılacağı kurum temsilcileri tarafından beyan edildi.

2015-Ekim ayı 6’ncı madde: Döner sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan Döner Sermaye Payları ile ilgili memnun edecek sonuçların alınacağı çalışmalar yapıldığı Hastane yönetimi adına toplantıya katılan Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından iletildi.

2015-Ekim ayı 7’nci madde: Personele poliklinik hizmetlerinde öncelik sağlanması konusunun polikliniklere iletildiği, randevulu sistem uygulaması yapıldığı ve akademik personel için yapılan öncelik uygulamasının idari personele de yapılması ile ilgili çalışma yapılabileceği Hastane yönetimi adına toplantıya katılan Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından iletildi.

2015-Ekim ayı 8’inci madde: Hizmet satın alması üzerinden çalıştırılan sağlık personeli ile ilgili düzenlemenin çoğu servis için yapıldığı Hastanesi Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından iletildi.

2015-Ekim ayı 9’uncu madde: Hemşire ve sağlık personeli odalarının birçoğunda fiziki şartların uygun hale getirildiği Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından beyan edilmiş olup fiziki imkânlar ölçüsünde Hastane yönetimi ile görüşülerek gerekenin yapılacağı ifade edildi.

2015-Ekim ayı 10’uncu madde: Hemşire ve sağlık personelinin rotasyonu konulu gündem maddesi değerlendirilmiş olup hastane genelinde tam bir rotasyona gidilmesinin işleyişte aksamalara neden olacağı tekrar vurgulandı.

2015-Ekim ayı 11’inci madde: Personelin fikirlerinin dikkate alınacağı çalışan anketi hazırlanması konusunda anket çalışmalarının hasta ayağının yapıldığı personel ayağının da ilerleyen günlerde yapılacağı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından beyan edildi.

2015-Ekim ayı 12’nci madde:Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde 24 saat hizmet verebilecek bir Kreş açılabilmesi konusunda Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer SAMSUNLU ile irtibata geçildiği Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından beyan edildi.

2015-Ekim ayı 13’üncü madde:Hastane acil servisine gelen hastaların araç park yeri sorunu ile ilgili durumun hassasiyetine göre gerekli kolaylığın sağlandığı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından beyan edildi.

6-      Uzaktan Eğitim lisans tamamlama ve yüksek lisans eğitimi programı açılması konusunda çalışma yapılabileceği, ilgili Enstitülerle görüşülebileceği kurum temsilcileri tarafından beyan edildi.

7-      Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı konusu 5’inci gündem maddesinde görüşüldü.

8-      Fakültelerde ve Hastane personellerine engelli insanlara nasıl davranılacağı konusunda eğitim verilmekte olduğu ve bir hasta karşılama ekibinin hastanede bulunduğu Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafından iletildi.

9-      Personelin faydalanabileceği kesintisiz 24 saat hizmet verecek Hastane  içerisinde (0-3 Yaş arası)  kreş açılması konusu 5’inci gündem maddesinde görüşüldü.

10-  Çalışanlar arasında memnuniyet anketi hazırlanması konusu 5’inci gündem maddesinde görüşüldü.

11-  Personel yetersizliğinden dolayı Hemşirelerin ve Sağlık personellerinin kendi görevlerinin dışında çalıştırılmasının elemanların yetiştirilmesi ve eleman eksikliğinden kaynaklandığı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafındanbeyan edildi.

12-  Çalışanlar üzerinde uygulanmak istenen baskı ve mobbingin engellenmesi konusunda gerekenin yapıldığı ve yapılacağı Hastane Başmüdürü Mehmet UYGUR tarafındanbeyan edildi.

13-  Kurum İdari Kurul toplantıları haricinde de dilek ve şikayetlerin yönetime iletilebileceği kurum temsilcileri tarafından belirtilerek iyi temenni dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

Prof.Dr. Sedat AKTAN                                                                      Hayati YILDIZ

    Rektör Yardımcısı                                                               Kurum İdari Kurul Başkan Vekili

(Kurum İdari Kurulu Başkanı)

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin AYDIN                                                Özlem ÇAPKUNOĞLU

            Genel Sekreter V                                                           (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

     (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

 

            Ferhat DALDAL                                                                 

       Personel Daire Başkanı                                                 

  (Kurum İdari Kurulu Üyesi)

 

 

Şube Müdürü Fatma GÜÇLÜ

               Raportör

Yayın Tarihi: 18/11/2016
Okunma Sayısı: 1823